Book
English

In a strange room

Damon Galgut (author)

In a strange room

Genre:
Drie met elkaar verbonden verhalen over lange reizen die een rusteloze, zeer op zichzelf zijnde Zuid-Afrikaanse man maakt.
Extra subject
Reisverhalen
Title
In a strange room
Author
Damon Galgut 1963-
Language
English