Book
English

The promise

Damon Galgut (author)
Het nakomen van de belofte van de vader van Amor aan zijn vrouw om de huishulp het huis te schenken wordt steeds opgeschoven, maar Amor maakt er een erezaak van om de wil van haar moeder te volbrengen.
Title
The promise
Author
Damon Galgut 1963-
Language
English