Openbare bibliotheek Olen

Uitleentermijnen en tarieven

Per lenerspas kunnen maximaal tien stuks ontleend worden. Er is geen beperking in aantallen per categorie. Leerkrachten en student-leerkrachten kunnen 20 boeken ontlenen per lenerspas.

De uitleentermijn bedraagt:

- 3 weken voor boeken (inclusief luisterboeken), strips, tijdschriften, dvd’s en cd-rom’s;

- 6 weken voor taalcursussen.

De uitleentermijn voor 60-plussers bedraagt:

- 4 weken voor boeken (inclusief luisterboeken), strips, tijdschriften, dvd's en cd-rom’s.

De mogelijkheid bestaat om een langere uitleentermijn te verkrijgen bij vakantie.

Tarieven:

Alle gedrukte materialen worden gratis ontleend.

Leengeld avm:

- cd-rom volwassenen 0,50 euro
- dvd 0,50 euro
- taalcursus 1,25 euro

Na het verstrijken van de uitleentermijn betaalt de lener maningsgeld. Dit bedraagt per begonnen week en per object:

- boek, luisterboek, strip, tijdschrift: 0,20 euro
- cd-rom, dvd: 1,00 euro
- taalcursus 2,50 euro

De kost per te verzenden aanmaningsbrief bedraagt 1,00 euro.